Menu

800 400 500

Moje MND

Spočítejte si úsporu s MND

Kč/měsíc

Proč zvolit MND?

K dlouhodobé úspoře nabízíme i další benefity

Dlouhodobě
výhodně

Ceny hlídáme za Vás tak, aby Vám zůstaly výhodné dlouhodobě. Plyn z první ruky získáváte přímo od těžaře bez zbytečných prostředníků, automaticky s 6% slevou jako prémií za věrnost.

BEZ závazků

Se smlouvou na dobu neurčitou, kterou můžete kdykoliv s tříměsíční lhůtou vypovědět. Podpisem smlouvy u nás neriskujete, jsme signatáři Deklarace 2.0.

Jednoduše

S jednoduchými a srozumitelnými dokumenty, bez fíglů, skrytých sankcí a zbytečného papírování. Dokumenty u nás můžete podepsat z pohodlí domova jednoduše přes mobilní telefon.

Dostupně

K dispozici je vám každý den od 8:00 do 20:00 bezplatná zákaznická linka 800 400 500 a nonstop online zákaznický portál Moje MND.

Díky tomu jsme již třetím rokem nejdoporučovanějším dodavatelem energií. Více zde

Energie od nás získáte dlouhodobě výhodně a férově

Ceny za vás pohlídáme. Navíc se u nás nemusíte bát fíglů a sankcí.

S Ceníkem 2021 si zajistíte výhodnou cenu do konce roku 2021

Při topení v rodinném domě a uzavřením Ceníku 2021 online u nás za rok zaplatíte o 21% méně než při odběru na ceníku innogy plyn Standard, platném od 22. 1. 2019 v distribuční oblasti GasNet. Např. při roční spotřebě 12 MWh u nás zaplatíte 15 490 Kč, tedy o 4 090 Kč méně oproti standardnímu ceníku innogy a při typické roční spotřebě našich zákazníků 21 MWh u nás zaplatíte 24 940 Kč, tedy o  6 757 Kč méně oproti standardnímu ceníku innogy.

Nabídka Ceníku 2021 s výhodnou cenou do konce roku 2021 je dostupná všem, novým i stávajícím zákazníkům. Pokud od nás již plyn odebíráte, tak si Ceník 2021 můžete snadno zaktivovat na naší bezplatné infolince 800 400 500 nebo na emailu aktivace@mnd.cz. Podrobnosti k nabídce a jejímu sjednání naleznete v ceníku Plyn z první ruky – Ceník 2021.

Vývoj ceny Plynu z první ruky

Graf níže porovnává ceny plynu od MND s cenami produktů konkurence, se kterými se při přechodu zákazníků k nám setkáváme nejčastěji. Náš typický zákazník k nám přechází od innogy a jeho průměrná roční spotřeba činí 21 MWh. Za poslední 2 roky ušetřil již přes 8.000 Kč a za posledních 5 let dokonce přes 22.000 Kč.

Pozn. Částky v jednotlivých letech (v grafu) jsou roční platby za dodávku plynu bez započtení plateb za regulované služby (ty byly pro zákazníky u všech dodavatelů stejné).

Více informací.

V grafu porovnáváme vývoj našich cen oproti těmto produktům konkurence:

innogy (RWE) produkt Standard doba neurčitá
Pražská plynárenská produkt Aktuální / Standardní ceník doba neurčitá
ČEZ produkt Comfort A / Smlouva na 3 roky Smlouva na 2 roky / 3 roky
E.ON produkt Standard plyn Smlouva na 1 rok
Bohemia Energy produkt Garance Smlouva na 2-10 let

MND: Počítáme se základním ceníkem Plyn z první ruky, od 1.12. 2017 včetně automaticky přiznávané 6% prémie za věrnost.

Kalkulace vychází z ceníků platných pro výše uvedené produkty od 1. 1. 2015 do 4. 12. 2019 na distribučním území GasNet, s.r.o. při roční spotřebě 21 MWh a z průběhu spotřeby odpovídajícímu normalizovaným TDD pro jednotlivé roky.

Přejít k nám je jednoduché

S vaším současným dodavatelem vyřídíme vše za vás

 1. 1 Jednoduché spočítání
  úspory online
 2. 2 Přečtení jednostránkové
  smlouvy bez fíglů
 3. 3 Podepsání smlouvy online nebo zaslání poštou popř. kurýrem zdarma
 4. 4 Zbytek již zařídíme za vás

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností MND Energie a.s.

V případě, že jste společnosti MND Energie a.s. udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jakoukoli formou komunikace, rádi bychom Vás tímto poskytli veškeré související informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem. Rozsah uděleného souhlasu vyplývá z Vašeho hovoru nebo jiné komunikace se společností MND a.s. Tyto informace se vztahují i na případy, kdy zákonnost zpracování vyplývá z jiného právního titulu než Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost MND Energie a.s., se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 29137624 (dále jen „MND“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 7 níže nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 800 400 500 nebo na e-mailové adrese mnd@mnd.cz.

 2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

  O účelech zpracování jsme Vás informovali před udělením Vašeho souhlasu, jež představuje právní základ pro zpracování. Jedná se zejména o zpracování pro marketingové účely, přičemž MND je oprávněna:

  • kontaktovat Vás s výhodnými obchodními nabídkami, s nabídkou osobní schůzky, možností účastnit se soutěží a s jinými obchodními sděleními, a to dle Vašich preferencí telefonicky, e-mailem nebo SMS.
  • Pro účely zvyšování kvality služeb je MND oprávněna zpracovávat nahrávky hovoru s Vámi, a to nejdéle 30 dní od uskutečnění hovoru

  Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, dále zpracováváme pro další účely:

  • v případě, že máte zájem s námi uzavřít smlouvu, zpracováváme Vaše kontaktní údaje pro tento účel; právním základem takového zpracování je jednání o uzavření smlouvy;
  • jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje, jakož i nahrávky hovorů (pro více informací viz bod 6 níže); právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti);
  • pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu potřebujeme uchovávat výše uvedené osobní údaje i nahrávky telefonátu; právním základem takového zpracování je oprávněný zájem MND či třetí strany.
 3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

  Vaše osobní údaje bude společnost MND zpracovávat manuálně anebo elektronicky, přičemž MND je může předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o provozovatele call center.

 4. Doba uložení osobních údajů

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu neurčitou (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje po dobu deseti let.

 5. Práva subjektu údajů

  V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu MND, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

  Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti MND jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

 6. Nahrávky hovorů a související právní důvody pro toto zpracování

  Na závěr si Vás dovolujeme informovat, že je společnost MND oprávněna uchovávat obsah komunikace s Vámi, zejména nahrávky hovoru, a to za účelem prokázání uděleného souhlasu (pro případný budoucí spor či kontrolu ze strany ÚOOÚ). Zákonnost tohoto zpracování vyplývá ze zákona, neboť se jedná o oprávněný zájem správce či třetí strany.

Výpočet úspory | Hlavní výhody | Dlouhodobě výhodně | Přechod k MND