MND.cz
Hlavní stránka>Novinky>MND garantují dodávku energií za fixní ceny po celou dobu jejich zajištění

MND garantují dodávku energií za fixní ceny po celou dobu jejich zajištění

19. LISTOPADU 2021

Fixace je aktuálně na energetickém trhu velmi skloňovaným termínem. Je ovšem důležité mu správně rozumět a umět rozlišit mezi fixací smlouvy a fixací ceny.

Jaké smlouvy MND nabízejí a proč?

MND nabízejí domácnostem energie výhradně se smlouvou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, a to již od počátku svého vstupu na energetický trh. Nejen smlouvu, ale veškeré dokumenty zásadně koncipují jednoduše a srozumitelně, aby se v nich zákazník snadno orientoval a byly mu od začátku zcela jasné. Zákazník u MND získává transparentní smlouvu na dobu neurčitou, u které může podat kdykoliv výpověď a po uplynutí tříměsíční výpovědní doby ukončit s MND smluvní vztah. Smlouva na dobu neurčitou je jasně preferovanou variantou i v rámci novely energetického zákona právě z důvodu ochrany a jasnosti výpovědi pro zákazníka. Nový energetický zákon dokonce stanovuje, že všichni zákazníci, kteří by měli u dodavatele smlouvu na dobu určitou, budou po 3 letech automaticky na dobu neurčitou přecházet.

 

Jak je to s fixací ceny u MND?

V případě, že si zákazník u MND chce zajistit na určité období neměnnou – fixní – obchodní cenu, může si v rámci své již uzavřené smlouvy na dobu neurčitou sjednat u MND tzv. dodatkový balíček. U něj mu vzniká závazek odebírat energie od MND na jasně dané období a současně zákazník získává od MND jistotu pevné obchodní ceny na dané období. Po skončení platnosti dodatkového balíčku zákazník přechází automaticky na podmínky dodávek se smlouvou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. V případě, že se zákazník rozhodne a ukončí smluvní vztah dříve, je povinen MND uhradit sankci ve výši dané smlouvou či ceníkem.

Jan Sýkora, ředitel marketingu MND k tématu smluv a fixace ceny uvádí: „Všem zákazníkům, kteří si u nás zajistili či zajistí cenu na určité období, tímto znovu garantujeme, že energie jim za danou cenu budeme za tuto cenu samozřejmě i dodávat, a to po celou dobu zajištění ceny,“ a dodává „Smlouvy na dobu neurčitou ve spojení s fixací ceny se tak u nás zákazníci rozhodně bát nemusí, naopak. Dodávat zákazníkům za domluvenou cenu je pro nás závazek a svým závazkům jsme vždy dostáli a učiníme tak i nadále. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností, které pramení z chování některých našich konkurentů či informací v médiích, upravíme v rámci nutných legislativních změn naše obchodní podmínky tak, aby tam tento náš závazek dodání a domluvené ceny byl jasně zakotven.“ 


Member of KKCG Group | Copyright © 2023, MND Energie a.s.

KKCG