Menu

800 400 500

Moje MND

Kotlíkové dotace

Novelou zákona o ochraně ovzduší, jejímž hlavním cílem je zlepšení kvality ovzduší, je nařízena výměna starých kotlů. Ministerstvo životního prostředí výměnu kotlů podporuje nejenom odbornou, ale i finanční pomocí, tzv. kotlíkovými dotacemi, jejichž třetí vlna právě probíhá. Dotace pokryjí až 80 % potřebných nákladů s tím, že maximální výše dotace činí 120 000 Kč. Ve vybraných krajích si však na zbytek částky můžete půjčit z prostředků Státního fondu životního prostředí. Majitelům, kteří by nadále staré kotle načerno provozovali, bude hrozit pokuta ve výši 50 000 Kč.

 

Jaké kotle je nezbytné vyměnit?

Letošní kotlíkové dotace se vztahují na výměnu kotlů, které nesplňují podmínky 3. až 5. třídy dle normy ČSN EN 303-5. Třídu kotle zjistíte na příslušném štítku – pokud je na něm uvedena první nebo druhá, kotel nesmí být od září 2022 v provozu. Zákaz se týká také kotlů vyrobených před rokem 2000, které na výrobním štítku nemají uvedenou žádnou třídu, a nelze tak ověřit, zda zákonným podmínkám vyhovují. V tom případě si nicméně můžete nechat při pravidelné kontrole, kterou musíte provést jednou za tři roky, vypracovat odborníkem posudek. V případě, že váš kotel podmínkám nevyhovuje, je na čase zvážit kotlíkovou dotaci.

 

Jaké jsou podmínky pro získání kotlíkové dotace?

Nový kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním musí být v emisní třídě 1 nebo 2 (Emisní třídu kotle najdete v technické dokumentaci a na štítku kotle.). Objekt, ve kterém budete kotel měnit, musí být v katastru nemovitostí veden jako objekt pro bydlení. Žadatel může být pouze fyzická osoba – majitel nebo spolumajitel objektu.

 

Co budu pro získání dotace potřebovat?

Aby vaše žádost o kotlíkové dotace splňovala všechny podmínky, je potřeba si připravit:

  • revizní zprávu starého kotle (musí být stále platná),

  • fotodokumentaci starého kotle,

  • oficiální potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle,

  • případný souhlas spoluvlastníka nemovitosti.

 

O kolik peněz můžu žádat?

Výše kotlíkové dotace je 70 až 80 % z uznatelných nákladů. Konkrétní strop přitom určuje druh instalovaného tepelného zdroje. Maximální příspěvek činí 120 000 Kč (+ 7 500 Kč v prioritních územích) a stanovuje se pevně dle účelu využití. V Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji si kotlíkovou dotaci můžete navíc předfinancovat formou půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Bližší informace vám poskytne příslušný městský či obecní úřad. Pokud s výměnou kotle zároveň uvažujete o zateplení domu či instalaci solárního systému, můžete jednotlivé dotace zkombinovat a požádat si také o tzv. dotační bonus.

 

Výše dotace  

 

Účel dotace

80 % způsobilých výdajů

nejvýše 120 000 Kč

Tepelné čerpadlo

80 % způsobilých výdajů

nejvýše 120 000 Kč

Automatický kotel na biomasu

80 % způsobilých výdajů

nejvýše 100 000 Kč

Ruční kotel na biomasu

75 % způsobilých výdajů

nejvýše 95 000 Kč

Plynový kondenzační kotel


Žádost o dotaci

Podrobné informace o kotlíkových dotacích naleznete na stránkách kraje, kde bydlíte, včetně informace, zda ještě můžete o dotaci zažádat. Dotace se nevztahuje pouze na nákup nového topného zdroje, ale i na nutnou projektovou dokumentaci, instalaci, stavební práce a likvidaci starého kotle. Nový kotel vám také může ušetřit podstatnou část nákladů na vytápění.

 

Bezúročné půjčky na výměnu kotle

O bezúročnou půjčku během třetí vlny můžete žádat v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. O dotaci se žádá až zpětně, a je tedy nutné mít celou částku na nákup nového, což není pro každého možné. Bližší informace vám poskytne příslušný městský či obecní úřad.

 

Výhody bezúročné půjčky

  • Pokryje 100 % způsobilých výdajů.

  • Po celou dobu splácení (RPSN 0 %) je bezúročná.

  • Kdykoli ji lze bez sankce předčasně splatit.

  • Max. měsíční splátka nebude vyšší než 2 000 Kč (s výjimkou první, zvýšené splátky, která bude ve výši poskytnuté kotlíkové dotace).

  • Doba splácení až 10 let.

 

Pomohl vám tento článek?

Napište nám prosím, pokud vám nějaká informace v článku chybí. Na základě vašeho podnětu můžeme pomoci dalším zákazníkům.

Svoje konkrétní dotazy k našim produktům a službám však prosím pište na mnd@mnd.cz nebo volejte 800 400 500. Vašemu požadavku se tak můžeme věnovat dříve.

Děkujeme za vaši odpověďNenašli jste odpověď?

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Volejte zdarma 800 400 500 nebo pište na adresu mnd@mnd.cz.