MND.cz
Elektřina – Výběr ceníku

Vyberte ceník

 Elektřina

24 % pod vládním stropem

4 592 Kč/MWh vč. DPH
(pro nejběžnější sazbu D02d)

Member of KKCG Group | Copyright ©2023, MND Energie a.s.