MND.cz

Výkup elektřiny z fotovoltaiky


Se Solárním účtem využijete domácí fotovoltaiku na maximum.​
Všechny vaše přebytky vykoupíme bez omezení a za předem známou výkupní cenu.

Solární účet

Solární účet

Smlouvu na dodávku elektřiny i Solární účet sjednáte najednou
​​přes jednoduchý online formulář, pokud máte fotovoltaiku ​splňující podmínky produktu:​

Fotovoltaickou výrobnu elektřiny provozujete jako domácnost a bez licence.

Instalovaný výkon výrobny je do 50 kW.

Máte s distributorem sjednanou možnost přetoků solární elektřiny do sítě.

V případě, že nemáte osazený elektroměr, je nutné nejprve uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny a Solární účet řešit až následně.

Vykoupíme vaše solární přebytky

Finanční prostředky za vykoupenou solární elektřinu vám budeme připisovat na Solární účet. Odečteme od nich jen měsíční platby
za jeho vedení.

Výkupní cena
hradí MND zákazníkovi
Měsíční platba
hradí zákazník MND
1 400 Kč/MWh
60 Kč/měsíc
Ceny jsou včetně DPH.


Solární účet vám nabízí tři možnosti, jak získané prostředky využít.

vyúčtování
Úhrada vyúčtování
zálohy
Úhrada záloh
poukaz
Dárkový poukaz

Jak získat Solární účet?

Nový zákazník

Solární účet
Výkup elektřiny
1 400 Kč/MWh
(o změně ceny včas informujeme)
předem známá výkupní cena
výkup přetoků bez omezení
Solární účet
Dodávka elektřiny
3 618 Kč/MWh
(pro nejběžnější sazbu D02d)
fixace obchodní ceny do konce roku 2025
zvýhodněné měsíční platby
za sjednání online

Stávající zákazník

Stránky MojeMND
Pokud jste naším zákazníkem a odebíráte elektřinu od MND, můžete si přidat Solární účet ke svému odběrnému místu
v zákaznickém portálu Moje MND.
Kalkulačka

Spočítejte si, kolik můžete orientačně za rok vydělat

Výkon fotovoltaické elektrárny
kWp
Odhad roční výroby elektřiny
MWh
Roční spotřeba elektřiny
MWh
Roční přetoky elektřiny
MWh
Očekávaný roční stav Solárního účtu
4 180 Kč

Jak lze využít prostředky ze Solárního účtu?

vyúčtování

Zaplatíte si elektřinu, kterou jste čerpali ze sítě

O prostředky ze Solárního účtu vám ponížíme měsíční nebo roční vyúčtování dodávky elektřiny pro odběrného místo, kde máte fotovoltaickou elektrárnu. Případný zbývající přeplatek vám vyplatíme na účet.
zálohy

Uhradíte si zálohy na jiném svém odběrném místě u MND

Vydělanými penězi si můžete uhradit zálohy plynu nebo elektřiny na jiném svém zákaznickém účtu u MND. Pokud je
na zákaznickém účtu více odběrných míst, budou prostředky použity pro odběrné místo s nejvyšší zálohou a nejdřívější splatností.
poukaz

Pomůžete s energiemi svým blízkým

Peníze vám převedeme do dárkového poukazu, kterým si následně může vámi obdarovaná osoba (nepodnikatel) uhradit zálohy pro svůj odběr plynu či elektřiny
u MND. Přesné podmínky dárkových poukazů naleznete na www.mnd.cz/darkove-poukazy-nakup.

Časté dotazy k Solárnímu účtu a výkupu elektřiny

Mohu si sjednat výkup elektřiny z fotovoltaické elektrárny bez dodávky elektřiny?

Aktuálně výkup elektřiny z fotovoltaické elektrárny nabízíme pouze v kombinaci s dodávkou elektřiny.

Mám u vás sjednanou dodávku elektřiny, jak si mohu sjednat i výkup přebytků z fotovoltaické elektrárny?

Pokud s námi máte již uzavřenou smlouvu na dodávku elektřiny, pak si Solární účet nejjednodušeji sjednáte prostřednictvím zákaznického portálu Moje MND. Na přehledu odběrných míst naleznete u svého odběrného místa pro elektřinu tlačítko „Sjednat Solární účet“. K dispozici vám je také naše zákaznická infolinka 800 400 500.

Jak mám rozumět předem známé ceně Solárního účtu?

Jedná se o výkupní cenu podle aktuálně platného ceníku Solárního účtu. MND má právo tento ceník měnit. O případném snížení výkupní ceny nebo zvýšení měsíční platby za vedení Solárního účtu Vás však budeme vždy nejméně 30 dnů předem informovat a pokud s novými cenami nebudete souhlasit, můžete Solární účet k datu změny cen vypovědět, a to nejpozději 10. den předem. Dodávka elektřiny od MND dle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebude případnou výpovědí dodatku na Solární účet nijak dotčena.

Jak často mi budete posílat peníze za vykoupenou elektřinu?

Vyúčtování od nás budete dostávat měsíčně, nebo ročně (k 31.12. příslušného kalendářního roku) podle toho, jak jste si to zvolili při sjednání Solárního účtu. Se stejnou četností vám pak budeme zasílat i vyúčtování dodávky elektřiny.

Kde mohu vidět aktuální stav svého Solárního účtu?

Stav svého Solárního účtu můžete sledovat kdykoliv v Moje MND v detailu odběrného místa.​

Odkdy budu muset platit měsíční platbu za vedení Solárního účtu?

Měsíční platbu za vedení Solárního účtu platíte od data zahájení výkupu, o kterém Vás budeme předem písemně informovat.

Jak mohu uplatnit získané prostředky se Solárního účtu?

Své prostředky ze Solárního účtu si můžete uplatit 3 různými způsoby: 1) vůči své dodávce elektřiny, kterou jste jindy čerpali ze sítě, tzn. promítneme Vám je do vyúčtování dodávky elektřiny, anebo 2) peníze použijete na úhradu záloh u jiného svého odběrného místa u MND, tzn. předplatíte si zálohy na zemní plyn či elektřinu na jiném svém zákaznickém účtu u MND; pokud bychom na daném zákaznickém účtu evidovali více odběrných míst, přednostně budou prostředky určeny pro odběrné místo s nejvyšší zálohou a nejdřívější splatností, anebo 3) darujete svým blízkým dárkový poukaz na energie od MND – obdarovaná osoba může poukaz použít na úhradu záloh pro svůj odběr zemního plynu či elektřiny u MND.

Jak mohu změnit způsob čerpání prostředků ze Solárního účtu?

Způsob čerpání prostředků ze Solárního účtu si můžete změnit max. 1x za kalendářní měsíc zasláním požadavku na e-mail: solarniucet@mnd.cz, anebo prostřednictvím zákaznické linky 800 400 500. V požadavku prosím uveďte číslo smlouvy se Solárním účtem a nově požadované nastavení. Pokud chcete prostředky použít na úhradu záloh pro jiné své odběrné místo u MND, uveďte také číslo zákaznického účtu tohoto odběrného místa. (Číslo zákaznického účtu naleznete na první straně vyúčtování či rozpisu plateb, anebo v zákaznickém portálu Moje MND v sekci „Odběrná místa“ pod tlačítkem „Údaje odběrného místa“.)

Změní se mi při sjednání Solárního účtu výše záloh za odběr elektřiny?

Zálohový plán se vám v tomto případě měnit nebude. Solární účet jej nijak neovlivní.​

Proč se liší výkupní cena elektřiny od ceny dodávkové?​

V dodávkové ceně si kupujete jistotu, že vám vždy zajistíme tolik elektřiny, kolik právě potřebujete – bez ohledu na roční či denní dobu. Výkupní cena odráží nahodilost solární výroby. Navíc při hezkém počasí vzniká v síti nadbytek elektřiny, který sráží cenu výkupu dolů. ​ ​


Member of KKCG Group | Copyright © 2024, MND Energie a.s.

KKCG