MND.cz
Hlavní stránka>Novinky>Češi stále čekají na skutečnou liberalizaci energetického trhu

Češi stále čekají na skutečnou liberalizaci energetického trhu

12. PROSINCE 2014

Česko na skutečné uvolnění trhu s energiemi stále ještě čeká.

„Česko na skutečné uvolnění trhu s energiemi stále ještě čeká. Nastane až ve chvíli, kdy se významně zlepší informovanost zákazníků a díky tomu se zjednoduší jejich přechod k jinému dodavateli,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Sýkora – ředitel marketingu MND a.s.

Z průzkumu veřejného mínění, který na vzorku 500 lidí pro MND a.s. zpracovala agentura NMS Market Research, dále vyplývá, že více než polovina respondentů potvrdila, že má ve smlouvě zakotveno její automatické prodlužování.

Hlavními bariérami jsou dle MND právě nedostatečná informovanost zákazníků a neadekvátně vysoké sankce některých dodavatelů, které změnu zákazníkům doslova znemožňují. „MND odsuzuje obchodní modely profitující ze sankcí a zadržování informací. V této souvislosti vyzývá příslušné regulační orgány trhu k širšímu a důraznějšímu využití existujícího Etického kodexu obchodníka s energiemi,“ říká Sýkora.

MND formulovala dvě konkrétní oborové výzvy. První vychází přímo z platného Etického kodexu, konkrétně z bodu č. 24. MND apeluje na jeho zapracování do připravované novely energetického zákona ve smyslu povinnosti obchodníka s energiemi sdělit neprodleně na žádost zákazníka nebo jeho zástupci podmínky ukončení smluvního vztahu a termín, k  jakému může být smlouva ukončena. Současná podoba návrhu energetického zákona podmiňuje sdělení podmínek výpovědí ze smlouvy, což opět limituje zákazníka, který se chce informovat, ještě než tuto výpověď podá.

Druhou oborovou výzvou trhu ze strany MND je nastavení zákonné povinnosti dodavatelů energií informovat zákazníky v dostatečném předstihu o konci jejich stávajícího smluvního vztahu, včetně upozornění na automatické prodloužení, a stanovení termínu, do kdy se může spotřebitel bez sankcí rozhodnout. „Pokud bude mít zákazník tyto informace včas, bude mít prostor zvážit nabídky trhu a jejich výhodnost. Nebude tak docházet k situacím, kdy se zákazníci stávají rukojmími svých nevýhodných smluv,“ dodává Sýkora.

Ačkoliv 42 % respondentů využívá online srovnávače při zvažování změny dodavatele, pouze 1/4 si však myslí, že jsou opravdu nezávislé,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Sýkora. ERÚ doporučuje zákazníkům srovnávač tzb-info.cz, který získává ceníky přímo od ERÚ.


Member of KKCG Group | Copyright © 2024, MND Energie a.s.

KKCG