MND.cz
Hlavní stránka>Novinky>Hodnocení výsledků průzkumného vrtu

Hodnocení výsledků průzkumného vrtu

2. ČERVENCE 2021

Jak se zjistí, že vrt je úspěšný a navrtaná struktura je sycena ropou či plynem?

Po dosažení konečné hloubky přichází na řadu opět geofyzika. Spouštěním různých sond do vrtu se proměří fyzikální vlastnosti celého profilu (karotážní měření) – jako např. přirozená radioaktivita, elektrický odpor horniny nebo rychlost šíření akustických vln. Interpretací těchto metod pak lze s velkou přesností určit polohy rezervoárů a také jejich možné sycení ropou či plynem.

Pokud karotážní měření potvrdí sycenou vrstvu, stěny vrtu se zapaží ocelovými rourami. Ty se pak v místě nadějné polohy perforují. Nastává čerpací pokus, který určí velikost ložiska a jeho vydatnost. Poté se vrt vystrojí jako těžební a autor průzkumného záměru a s ním celá firma mají velký důvod k oslavě.

Interpretace karotážního měření v místě ropného obzoru vrtu Bošovice 103

Úspěšný test plynonosné vrstvy ve vrtu Mikulov 5

Autorem článku je Tomáš Baldrián, ředitel Úseku geologie v MND. Své bohaté zkušenosti získal nejen v MND, kde pracuje od roku 1998, ale i v zahraničí. Osm let působil jako geolog v Pákistánu, Rakousku nebo Maďarsku.


Member of KKCG Group | Copyright © 2023, MND Energie a.s.

KKCG