MND.cz
Hlavní stránka>Novinky>Jak se provádí průzkumný vrt na ropu a zemní plyn?

Jak se provádí průzkumný vrt na ropu a zemní plyn?

30. DUBNA 2021

Pokud se díky seismické metodě potvrdí potenciál daného místa, přichází na řadu průzkumný vrt.

Jeho cílem je dostat se iněkolik kilometrů pod povrch země až k identifikované struktuře.

K hloubení vrtu slouží vrtná věž. Zařízení vysoké až 60 metrů a rozkládající se na ploše o velikosti fotbalového hřiště není ale nic jiného než gigantická vrtačka. Vrták o délce mnoha stovek metrů vzniká napojováním ocelových tyčí, na jejichž konci je vrtná korunka. Ta je osazena valivými dláty nebo průmyslově vyráběnými diamanty. Vnitřkem vrtných tyčí je do vrtu hnána hustá kapalina (výplach) – směs vody a jílu o konzistenci krémové polévky. Tato směs jednak vynáší na povrch odvrtané úlomky horniny a jednak udržuje stabilitu stěn vrtu.

Průzkumný vrt naftového vrtu

Odvrtané úlomky se separují na sítech a výplach cirkuluje zpět do vrtu. Získané úlomky se v pravidelných intervalech detailně analyzují – zkušené oko geologa v nich rozezná formaci, která je zrovna vrtána.

Během procesu je měřena celá řada parametrů, a to z důvodu kontroly správného průběhu vrtání a také zajištění maximální bezpečnosti. Přímým ukazatelem přítomnosti ložiska může být zvýšený obsah rozpuštěného plynu v cirkulujícím výplachu nebo ropa v pórech úlomků. To už je napůl vyhráno.

Konečná hloubka je předem definována z výsledků intepretace seismických dat. Během vrtání je pak na geologovi, aby určil, že vrt provrtal všechny zájmové obzory až do horninového podloží.

MND vlastní tři typy těžkých vrtných souprav Bentec, které se liší svou nosností. Nejvýkonnější je Bentec 450, souprava, která patří k největším ve střední Evropě. Je vybavena nejnovějšími technologiemi, které splňují přísné předpisy Evropské unie, emisní limity a nároky na bezpečnost práce. MND tuto soupravu vlastní od roku 2013. První vrt na území ČR byl zahájen v roce 2015. Předtím byla vrtná souprava využívána při vrtání v zahraničí, kde s ní byly odvrtány celkem tři vrty, všechny s hloubkou větší než
6 000 m. Na podzim loňského roku byla souprava Bentec využita pro hledání nového zdroje ropy a plynu u Šakvic.

Více se dozvíte v článku zde: https://www.mnd.cz/novinky/mnd-hledaji-u-sakvic-novy-zdroj-ropy-a-plynu.

RECENZE

Nejlepší referencí jsou pro nás pozitivní recenze a reakce našich zákazníků, proto uvádíme jejich příklady z našeho Facebooku. V případě, že potřebujete s něčím pomoci, kontaktujte nás na emailu mnd@mnd.cz.

Díky tomu jsme již čtvrtým rokem nejpreferovanějším novým dodavatelem energií

Autorem článku je Tomáš Baldrián, ředitel Úseku geologie v MND. Své bohaté zkušenosti získal nejen v MND, kde pracuje od roku 1998, ale i v zahraničí. Osm let působil jako geolog v Pákistánu, Rakousku nebo Maďarsku.

 

Member of KKCG Group | Copyright © 2024, MND Energie a.s.

KKCG