MND.cz
Hlavní stránka>Novinky>MND garantují dodávku energií za fixní ceny

MND garantují dodávku energií za fixní ceny

19. LISTOPADU 2021

Fixace je aktuálně na energetickém trhu skloňovaným termínem. Je důležité mu správně rozumět a umět rozlišit mezi fixací smlouvy a fixací ceny.


Jaké smlouvy MND nabízejí a proč?

MND nabízejí domácnostem energie výhradně se smlouvou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, a to již od počátku svého vstupu na energetický trh. Nejen smlouvu, ale veškeré dokumenty zásadně koncipují jednoduše a srozumitelně, aby se v nich zákazník snadno orientoval a byly mu od začátku zcela jasné. Zákazník u MND získává transparentní smlouvu na dobu neurčitou, u které může podat kdykoliv výpověď a po uplynutí tříměsíční výpovědní doby ukončit s MND smluvní vztah. Smlouva na dobu neurčitou je jasně preferovanou variantou i v rámci novely energetického zákona právě z důvodu ochrany a jasnosti výpovědi pro zákazníka. Nový energetický zákon dokonce stanovuje, že všichni zákazníci, kteří by měli u dodavatele smlouvu na dobu určitou, budou po 3 letech automaticky na dobu neurčitou přecházet.

 

Jak je to s fixací ceny u MND?

V případě, že si zákazník u MND chce zajistit na určité období neměnnou – fixní – obchodní cenu, může si v rámci své již uzavřené smlouvy na dobu neurčitou sjednat u MND tzv. dodatkový balíček. U něj mu vzniká závazek odebírat energie od MND na jasně dané období a současně zákazník získává od MND jistotu pevné obchodní ceny na dané období. Po skončení platnosti dodatkového balíčku zákazník přechází automaticky na podmínky dodávek se smlouvou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. V případě, že se zákazník rozhodne a ukončí smluvní vztah dříve, je povinen MND uhradit sankci ve výši dané smlouvou či ceníkem.

Jan Sýkora, ředitel marketingu MND k tématu smluv a fixace ceny uvádí: „Všem zákazníkům, kteří si u nás zajistili či zajistí cenu na určité období, tímto znovu garantujeme, že energie jim za danou cenu budeme za tuto cenu samozřejmě i dodávat, a to po celou dobu zajištění ceny,“ a dodává „Smlouvy na dobu neurčitou ve spojení s fixací ceny se tak u nás zákazníci rozhodně bát nemusí, naopak. Dodávat zákazníkům za domluvenou cenu je pro nás závazek a svým závazkům jsme vždy dostáli a učiníme tak i nadále. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností, které pramení z chování některých našich konkurentů či informací v médiích, upravíme v rámci nutných legislativních změn naše obchodní podmínky tak, aby tam tento náš závazek dodání a domluvené ceny byl jasně zakotven.“ 


Zijistit více


Member of KKCG Group | Copyright © 2024, MND Energie a.s.

KKCG