MND.cz
Hlavní stránka>Novinky>MND od února 2024 upravují obchodní podmínky

MND od února 2024 upravují obchodní podmínky

29. LEDNA 2024

Nové obchodní podmínky MND stanovují v souladu se zákonem maximální délku zúčtovacího období u odběrných míst s průběhovým měřením na 12 měsíců. Zároveň výslovně ukotvují právo zákazníků na výpověď dodatkových balíčků ke konci doby jejich trvání, a to nejpozději 20. den předem.

MND k 1. 2. 2024 upravují obchodní podmínky pro domácnosti a maloodběratele.

Na základě novely energetického zákona účinné od 1. 1. 2024 byla doplněna informace o maximální možné délce zúčtovacího období pro odběrná místa vybavená průběhovým měřením, která činí 12 měsíců. Průběhové měření se nejčastěji týká podniků s vyšším ročním odběrem energií nebo zákazníků s instalovanou fotovoltaikou.

Pro zvýšení právní jistoty zákazníků se sjednaným dodatkovým balíčkem k základnímu ceníku byla do obchodních podmínek také výslovně přidána informace o jejich právu vypovědět takový balíček s účinností ke dni uplynutí sjednané doby jeho trvání, a to nejpozději 20. den předem.

K úpravě obchodních podmínek dochází z důvodu zajištění souladu s obecně závaznými právními předpisy, a proto se s ní podle § 11a energetického zákona nepojí právo na výpověď smlouvy.

Nové obchodní podmínky naleznete v sekci Ceníky a dokumenty ke stažení. Verze se zvýrazněním textových pasáží, kde došlo ke změně, je k dispozici zde.


Member of KKCG Group | Copyright © 2024, MND Energie a.s.

KKCG