MND.cz
Hlavní stránka>Novinky>MND upravují obchodní podmínky podle novely energetického zákona a současně v nich garantují nevypověditelnost smluv na dobu neurčitou v případě fixace cen

MND upravují obchodní podmínky podle novely energetického zákona a současně v nich garantují nevypověditelnost smluv na dobu neurčitou v případě fixace cen

24. LISTOPADU 2021

V rámci přijetí novely energetického zákona a jeho prováděcích předpisů MND vyhlašují nové obchodní podmínky, které jsou účinné od 1. 1. 2022.

V podmínkách MND nad rámec legislativních změn jasně potvrzují nevypověditelnost smluv na dobu neurčitou v případě fixace ceny a vymezují se tak vůči nekalým praktikám některých dodavatelů.

Energie nabízejí MND za férových podmínek s jednoduchou a srozumitelnou smlouvou i obchodními podmínkami již od svého vstupu na trh v roce 2014. Zakotvení požadavků nového energetického zákona, který je účinný od 1. 1. 2022, do obchodních podmínek tak pro MND zákazníky není změnou nikterak zásadní. Níže je pro přehlednost uvádíme.

Jan Sýkora, ředitel Marketingu MND ke změně obchodních podmínek dále uvádí: „S ohledem na nekalé praktiky vybraných konkurentů, kteří v poslední době vypovídali u smluv na dobu neurčitou fixace cen, využívá MND úpravu obchodních podmínek i k jasnému vymezení se oproti tomuto chování. V nových obchodních podmínkách MND jasně garantují to, co již dříve deklarovaly, a sice že pokud si zákazník sjedná v MND smlouvu na dobu neurčitou a k ní uzavře dodatkový balíček na fixaci ceny, tak mu MND po dobu trvání fixace nejsou oprávněny smlouvu vypovědět.“

Úpravy, které jsme v obchodních podmínkách provedli v reakci na změny právních předpisů, jsou:  

MND dle zákona upravují maximální přípustnou délku fakturačního období. Jeho původní maximální délka 18 měsíců byla zkrácena na nejzazších možných 14 měsíců.

Další změnou vycházející z novely energetického zákona je situace, kdy zákazník nesouhlasí se zvýšením ceny nebo se změnou podmínek dodávek energií. V tom případě může bez jakýchkoliv sankcí ukončit smluvní vztah s MND výpovědí. Dosud to bylo možné formou odstoupení, což je formálně jiný právní úkon.

Máte také zájem se připojit k zákazníkům MND? Odběr plynu či elektřiny si můžete sjednat pohodlně online.

Věříme, že novela přispěje k narovnání trhu s energiemi a roli zákazníků skutečně posílí.


Member of KKCG Group | Copyright © 2024, MND Energie a.s.

KKCG