MND.cz
Hlavní stránka>Novinky>Počet lidí, kteří mění dodavatele plynu, roste. Nejčastěji si volí těžaře z Moravy – MND.

Počet lidí, kteří mění dodavatele plynu, roste. Nejčastěji si volí těžaře z Moravy – MND.

13. ZÁŘÍ 2017

Za prvních 7 měsíců roku 2017 změnilo dodavatele plynu, dle statistik OTE, více než 133 tisíc lidí, tj. o 9 % více než před rokem a o 20 % více než ve 2015.

Je tedy zřejmé, že lidé výdajům za plyn věnují stále více pozornosti. Hlavním důvodem růstu je to, že se jim změna dodavatele jednoduše vyplatí.

Klíčovým hráčem na trhu, který získává největší podíl na těchto změnách, je společnost MND a.s., Moravské naftové doly, největší česká těžební společnost ropy a plynu. Ta se za poslední rok umísťuje dle statistik OTE na prvním místě v přírůstku nových zákazníků odebírajících plyn.

„Věříme, že úspěch v počtu nově získaných zákazníků, je tažen hlavně unikátností naší nabídky. Tou je dodávka plynu napřímo od těžaře bez zbytečných prostředníků. Při cenotvorbě se opíráme o vlastní těžbu, což nám umožňuje držet dlouhodobě výhodné ceny i podmínky tak, aby změnu dodavatele naši zákazníci již nemuseli nikdy řešit,“ vysvětluje Jan Sýkora, ředitel prodeje a marketingu MND a. s. „Výsledky potvrzují, že náš zvolený obchodní model zákazníci vítají,“ dodává Sýkora.

Důkazem dlouhodobé výhodnosti MND je průměrná úspora typického zákazníka 15 500 Kč za poslední tři topné sezóny. Na tuto úsporu dosáhl navíc se smlouvou na dobu neurčitou, tedy bez závazků.

 „Máme radost z toho, že právě MND je tím dodavatelem, který má největší přírůstky nových zákazníků odebírajících plyn. Jen od začátku roku 2017 začalo odebírat náš Plyn z první ruky 10 600  nových zákazníků,“ dodává Sýkora.

Možnost změnit dodavatele plynu využívá ročně cca 7 % všech odběrných míst

Od začátku liberalizace (dle dat z OTE) přešlo k novým dodavatelům již více než 1,1 milionu spotřebitelů,  resp. 40 % všech odběrných míst na plynu. Klíčovým hybatelem nárůstu je jednak cena, kdy mohou spotřebitelé změnou dodavatele plynu běžně ušetřit několik tisíc korun, a jednak to, že přechod již není dávno složitým procesem, probíhá zdarma a v réžii nového dodavatele.

Prostor pro další růst počtu změn

Prostor pro další růst počtu změn v České republice zde určitě stále ještě je. „Inspirací pro nás může být např. Velká Británie. Tam mění dodavatele oproti našim 7 % více než 13 % všech odběrných míst. Napomáhá tomu i činnost britské vládní autority DECC, která povědomí o nevýhodnosti starých tarifů na energiích podpořila dokonce vlastní televizní kampaní. Díky této kampani došlo k nárůstu počtu změn dodavatelů o 2 p. b , a to z 11 % na 13 %“ dodává Sýkora.

Srovnání

Tabulka ukazuje absolutní přírůstky nových odběrných míst jednotlivých dodavatelů plynu za prvních 7 měsíců roku 2017. Zobrazeno je 15 dodavatelů s největšími přírůstky.

Počet změn

V tabulce je vidět meziroční nárůst počtu změn dodavatele plynu. Oproti minulému roku došlo k nárůstu o 9 %, oproti roku 2015 dokonce o 20 %.

Vývoj ceny

Graf výše porovnává ceny plynu od MND s cenami produktů konkurence, se kterými se při přechodu zákazníků k nám setkáváme nejčastěji. Částky v jednotlivých topných sezónách jsou roční platby za plyn, které nezohledňují cenu distribuce. Ta je pro všechny dodavatele v rámci sledovaných topných sezón vždy stejná. 

Náš typický zákazník

Dříve odebíral plyn od innogy (produkt Standard) a jeho roční spotřeba se pohybuje kolem 21 MWh, k nám přešel v roce 2014 a začal odebírat plyn dle základního ceníku Plyn z první ruky. V září 2015 si k němu aktivoval dodatkový balíček BONUS, díky čemuž si snížil cenu oproti základnímu ceníku o 6 %. Tato cena pro něj měla být neměnná až do konce roku 2017, ale vzhledem k úspěšné těžbě jsme se rozhodli udělat mimořádně výjimku a tuto cenu jsme mu v březnu 2016 snížili o dalších 7 %.

V jednotlivých topných sezónách tak dosáhl náš typický zákazník následujících úspor: 2014-2015: 4 835 Kč, 2015-2016: 6 269 Kč, 2016-2017: 4 460 Kč. Celkem za 3 roky 15 564 Kč.

Srovnání přírůstku

Na tomto grafu je vidět, že produkt Plyn z první ruky – BONUS od MND s garancí ceny do konce roku 2018 je výhodnější než aktuálně akčně nabízené ceníky top 5 nejznámějších dodavatelů. Uvedené ceny obsahují jak cenu za plyn, tak za jeho distribuci v roce 2017.

S námi máte jistotu správné volby - MND recenze

Spočítejte si, kolik můžete ušetřit s MND:

Plyn z první ruky

Elektřina


Member of KKCG Group | Copyright © 2024, MND Energie a.s.

KKCG