MND.cz
Hlavní stránka>Novinky>Třetí vlna kotlíkových dotací – základní informace

Třetí vlna kotlíkových dotací – základní informace

28. ČERVNA 2019

Pokud patříte mezi majitele starých kotlů na tuhá paliva, pak byste si měli vyznačit datum 1. září 2022 ve svém kalendáři.

Tímto dnem uplyne lhůta na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy. V našem článku se dozvíte vše potřebné o třetí vlně kotlíkových dotacích, díky kterým se výměna kotle stává dostupnou i pro domácnosti s nižšími příjmy.

Výměna starých kotlů je nařízena novelou zákona o ochraně ovzduší, jejíchž hlavním cílem je zlepšení kvality ovzduší. Ministerstvo výměnu kotlů podporuje nejenom odbornou, ale i finanční pomocí tzv. kotlíkovými dotacemi, jejichž třetí vlna právě probíhá. Dotace pokryjí až 80 % potřebných nákladů s tím, že maximální výše dotace činí 120 000 korun. Ve vybraných krajích si však na zbytek částky můžete půjčit z prostředků Státního fondu životního prostředí. Majitelům, kteří by nadále staré kotle provozovali načerno, bude hrozit pokuta ve výši 50 000 korun.

Jaké kotle je nezbytné vyměnit?

Letošní kotlíkové dotace se vztahují na výměnu kotlů, které nesplňují podmínky 3. až 5. třídy dle normy ČSN EN 303-5. Třídu kotle zjistíte na příslušném štítku – pokud je na něm uvedena první nebo druhá, kotel od září 2022 nesmí být v provozu.

Zákaz se týká také kotlů vyrobených před rokem 2000, které na výrobním štítku nemají uvedenou žádnou třídu a nelze tak ověřit, zda zákonným podmínkám vyhovuje. V tom případě si nicméně můžete nechat vypracovat posudek odborníkem při pravidelné kontrole, kterou musíte provést jednou za tři roky. V případě, že váš kotel podmínkám nevyhovuje, je na čase zvážit kotlíkovou dotaci.

Podmínky pro získání Kotlíkové dotace 2019

 • Výměna kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1 a 2 (Emisní třídu kotle najdete v technické dokumentaci a na štítku kotle.)
 • Do objektu pro bydlení: Objekt, ve kterém budete kotel měnit, musí být v katastru nemovitostí veden jako objekt pro bydlení.
 • Žadatel může být pouze fyzická osoba – majitel nebo spolumajitel objektu.

Co budete pro získání dotace potřebovat

 • revizní zprávu starého kotle (musí být stále platná)
 • fotodokumentaci starého kotle
 • starý kotel musí být ekologicky zlikvidován a na likvidaci musíte doložit oficiální potvrzení
 • případný souhlas spoluvlastníka nemovitosti

Kolik peněz můžete získat?

 • Výše kotlíkové dotace je 70 až 80 % z uznatelných nákladů. Konkrétní strop přitom určuje druh instalovaného tepelného zdroje.
 • Maximální výše příspěvku činí 120 000 Kč (+ 7 500 Kč za prioritní území) a stanovuje se pevně dle účelu využití.
 • V Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji si můžete navíc kotlíkovou dotaci předfinancovat formou půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Bližší informace vám poskytne příslušný městský či obecní úřad.
 • Pokud s výměnou kotle zároveň uvažujete o zateplení domu či instalaci solárního systému, můžete jednotlivé dotace zkombinovat a požádat si také o tzv. dotační bonus.

Výše dotace  

 

Účel dotace

80 % způsobilých výdajů

nejvýše 120 000 Kč

Tepelné čerpadlo

80 % způsobilých výdajů

nejvýše 120 000 Kč

Automatický kotel na biomasu

80 % způsobilých výdajů

nejvýše 100 000 Kč

Ruční kotel na biomasu

75 % způsobilých výdajů

nejvýše 95 000 Kč

Plynový kondenzační kotel

 

Žádost o dotaci

Podrobné informace o kotlíkových dotacích naleznete na stránkách kraje, kde bydlíte. Zatímco v Moravskoslezském kraji už podávání žádostí skončilo, v ostatních si o dotaci zažádat ještě můžete, a to zpravidla až do října. V některých krajích ale končí příjem žádostí už na začátku června. Vyplatí se tedy neotálet a příslušný formulář vyplnit včas.

Dotace se nevztahuje pouze na nákup nového topného zdroje, ale i na nutnou projektovou dokumentaci, instalaci, stavební práce a likvidaci starého kotle. Nový kotel vám také může ušetřit podstatnou část nákladů na vytápění.

Bezúročné půjčky na výměnu kotle

V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji si během třetí vlny navrch můžete zažádat o bezúročnou půjčku. O dotaci se žádá až zpětně a musíte tedy mít celou částku nutnou na nákup nového, což není pro každého možné. Bližší informace vám poskytne příslušný městský či obecní úřad.

Výhody kotlíkové půjčky

 • pokryje 100 % způsobilých výdajů
 • bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %)
 • lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit
 • max. měsíční splátka nebude požadována více jak 2 000 Kč (s výjimkou první zvýšené splátky, která bude ve výši poskytnuté kotlíkové dotace)
 • doba splácení až 10 let

Member of KKCG Group | Copyright © 2024, MND Energie a.s.

KKCG