MND.cz
Hlavní stránka>Novinky>Tržby za prodej zboží MND vzrostly o 40%

Tržby za prodej zboží MND vzrostly o 40%

22. ČERVENCE 2016

MND zveřejnily výroční zprávu za rok 2015. Firmě se v loňském roce podařilo ztrojnásobit počet svých zákazníků odebírajících Plyn z první ruky.

Ke konci roku 2015 tak dodávala plyn do 9 000 domácností. O 2 500 domácností stoupl také počet odběratelů elektřiny. Hospodářský výsledek společnosti činil po zdanění 517 mil. korun.

Hospodaření MND bylo loni ovlivněno výrazným poklesem cen ropy na světových trzích. Díky dlouhodobě budované diverzifikaci aktivit v oblasti těžby i obchodu s ropou, plynem a elektřinou zůstává MND stabilní a finančně zdravou společností. O tom svědčí i to, že především díky velkoobchodu s plynem se za poslední rok podařilo zvýšit tržby z prodeje zboží na 16,6 mld. Kč, což znamená 40% nárůst oproti roku 2014.

Klesly tak pouze tržby za prodej vytěžené ropy a zemního plynu. Za vytěženou ropu utržila společnost 1,113 miliardy korun. Za zemní plyn byla loňská tržba 677 mil. korun.

Dařilo se naopak v prodeji plynu a elektřiny domácnostem. V této oblasti i loni společnost MND významně rostla. V roce 2015 začalo odebírat Plyn z první ruky více než 6 000 nových zákazníků. Plyn tak v roce 2015 odebíralo přes 9 000 domácností. K výraznému nárůstu nových zákazníků došlo také v segmentu elektřiny. Tam loni přibylo 2 500 nových odběratelů.

V roce 2015 společnost realizovala několik významných investic na území České republiky. Jednou z nich bylo například vybudování nové výrobny plynu v lokalitě Ladná nebo zapojení pěti nových ropných sond v oblasti Uhřic a jejich uvedení do těžby.

Společnost MND  v roce 2015 rozvíjela program společenské odpovědnosti, který se zaměřuje na zkvalitnění životního prostředí v obcích, kde aktivně působí. V roce 2015 spolupracovala s Občanským sdružením Pro záchranu Motýlího ráje v okolí Kyjovska a Ždánicka, dále s Českým svazem ochránců přírody, Záchrannou stanicí volně žijících živočichů v Buchlovicích a dalšími neziskovými organizacemi. Společnost se také podílela na revitalizaci zeleně v obci Lužice a na obnově parku pod Olivetskou horou v Mikulově, který byl v roce 2015 slavnostně otevřen. V oblasti grantového sponzoringu spolufinancovala společnost MND workoutová hřiště v Kyjově a v Břeclavi. MND se věnovala také podpoře Nadaci Proměny, která ve spolupráci s místními obyvateli proměňuje prostředí měst. K nejvýznamnějším aktivitám v oblasti sportu patří zajištění dlouhodobé stability fotbalového oddílu FK Hodonín z.s.

 

Ekonomické výsledky MND a.s. za rok 2015 (nekonsolidované)

Hospodářský výsledek po zdanění

 517 mil. Kč

Tržby za prodej vytěžené ropy a vytěženého zemního plynu celkem

 1 790 mil. Kč

Tržby za prodej vytěžené ropy

 1 113 mil. Kč

Tržby za prodej vytěženého zemního plynu 

 677 mil. Kč

Tržby za prodej zboží (nakoupený plyn, nakoupená elektřina, ropa)

16 666 mil. Kč


Member of KKCG Group | Copyright © 2024, MND Energie a.s.

KKCG