Menu

800 400 500

Moje MND

Změna základního ceníku od 1. ledna 2023


Změní se moje zálohy? Budete mi zálohy v nejbližší době znovu přepočítávat?

Jak jsme Vás již v dopise informovali, vaše poslední zálohy za energie, které máte od nás k dispozici, se nemění. V rozpisu záloh máte rozepsány platby vždy do nejbližšího řádného vyúčtování. S řádným vyúčtováním vám zálohy s ohledem na vaši spotřebu v uplynulém období automaticky přepočítáme a v případě potřeby upravíme.  

 

Z jakého důvodu ke změně dochází?

Kvůli geopolitické situaci a ekologickým faktorům vzrostly roční velkoobchodní ceny plynu i elektřiny od začátku roku několikanásobně. Bohužel, jak jsme již uvedli v našem dopise, nepříznivá situace na trhu energií stále přetrvává, a tak musíme znovu reagovat.

Důležitou informací pro vás je to, že vládní nařízení stanovuje maximální obchodní cenu plynu a elektřiny od 1. ledna 2023 po celý rok 2023. To znamená, že i když jste od nás právě obdrželi oznámení o změně obchodní ceny, tak vaše cena pro rok 2023 i nadále zůstává na úrovni vládního zastropování, tj. maximální cena u plynu je stanovena 3,025 Kč / KWh a u elektřiny 6,05 Kč / KWh.

 

Proč nás tak často obesíláte?

Důvodem je neustále se měnící situace na energetickém trhu i postupné přijímání nových nařízení, případně doporučení, které nás bohužel nutí k opakované komunikaci. Ze zákona jsme pak povinni vás o těchto změnách, zejména pak těch, týkajících se cen a vašich záloh, informovat.

 

Proč měníte ceník, když stropovaná cena zůstává?

Vzhledem k tomu, že ceny v letošním roce již několikanásobně vzrostly, přijala vláda opatření s cílem ulevit koncovým zákazníkům s placením energií v podobě zastropovaných cen pro rok 2023. Tyto ceny však nereflektují vývoj cen na velkoobchodním trhu s energiemi, kterými se MND jako dodavatel energií řídí.

Doposud jsme se při nastavení našich ceníků a komunikace s vámi řídili dostupným doporučením zákazníkům komunikovat jen ceny ve výši stropu. Nové doporučení však směřuje k rozdělení cen, tj. komunikaci jak cen zastropovaných, tak těch, které byste platili, kdyby stropování cen neexistovalo. Se změnou ceníků proto nově naši obchodní cenu upravujeme tak, aby odpovídala tomu, jakou cenu byste hradili, pokud by cenové stropy dané vládou nebyly v platnosti.

 

Co konkrétně se stane v případě, až se strop zruší? Mohu od MND poté odejít? Za jakých podmínek?

Až cenové stropy skončí, budete odebírat dle posledních ceníkových cen, které jsme vám oznámili.

Pokud s aktuálně oznamovanou výší ceníkové ceny nesouhlasíte, máte právo smlouvu do 10. dne před účinností změny ceny (tj. do 22. 12. 2022) vypovědět. Vaše smlouva pak skončí k 31. 12. 2022. Kdykoliv později máte možnost smlouvu vypovědět se standardní výpovědní dobou 3 měsíce.

 

Jak zajistím, že mi po zrušení stropu správně vyúčtujete spotřebu energií do doby platnosti stropu a po jeho skončení? Bude případný samoodečet nějak podmíněn?

Vyúčtování roční spotřeby po zrušení zastropovaných cen podléhá stejnému režimu jako změna ceny. Rozdělení spotřeby podle účinnosti původních a nových cen za vás vypočítáme na základě tzv. typového diagramu dodávky. Chcete-li mít rozdělení spotřeby ke změně ceny co nejpřesnější, je možné doložit nám stav měřidla jeho fotkou k změně platnosti cenového stropu.

 

Po zrušení stropu mi tedy hned zvýšíte zálohy? Jak rychle/dopředu mi dáte vědět?

Po zrušení zastropování cen zákazníkům zálohy opět zkontrolujeme a rozpisy případně upravíme. O této změně vládního nařízení vás budeme dopředu informovat a dotčené zákazníky novým zálohovým plánem neprodleně obešleme.

 

Kde na faktuře vyčtu zrušení stropace?

Zrušení stropace cen, stejně jako jinou změnu ceny či ceníku, vám promítneme do vyúčtování v části B, v přehledu týkajícím se obchodní složky ceny. V této části uvidíte obchodní cenu rozdělenou do období před změnou stropace ceny a do období po zrušení stropace ceny.

 

Budou při zrušení stropace nějaké specifické podmínky pro případnou výpověď?

Po dobu trvání smlouvy s MND je samozřejmě možné podat kdykoli výpověď. Všechny naše smlouvy jsou na dobu neurčitou a doba výpovědi je 3 měsíce. Se zrušením stropace cen se žádné zvláštní podmínky nepojí.


Články s podobnou tématikou

Pomohl vám tento článek?

Napište nám prosím, pokud vám nějaká informace v článku chybí. Na základě vašeho podnětu můžeme pomoci dalším zákazníkům.

Svoje konkrétní dotazy k našim produktům a službám však prosím pište na mnd@mnd.cz nebo volejte 800 400 500. Vašemu požadavku se tak můžeme věnovat dříve.

Děkujeme za vaši odpověďNenašli jste odpověď?

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Volejte zdarma 800 400 500 nebo pište na adresu mnd@mnd.cz.