Menu

800 400 500

Moje MND

Přepis energií v případě úmrtí zákazníka


Jak postupovat při přepisu smlouvy v případě úmrtí?

Připravili jsme pro vás přehled, jak postupovat v případě úmrtí rodinného člena, na jehož jméno je napsána smlouva na odběr energie.

 

1. Nejprve vás požádáme o nahlášení úmrtí jedním z následujících způsobů:

  • telefonicky na naši bezplatnou infolinku 800 400 500

  • e-mailem na mnd@mnd.cz

  • poštou na adresu MND Energie a.s., P. O. BOX č. 13, Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice

  • datovou schránkou na adresu cnxfiht

Po nahlášení se vám ozvou naši pracovníci, kteří jsou připraveni s vámi celou situaci řešit krok za krokem.

Pro vyřízení od vás budeme potřebovat kopii úmrtního listu, kterou nám můžete (i dodatečně) zaslat e-mailem nebo poštou.

Doporučujeme také rovnou nahlásit stav měřidla, tj. plynoměru nebo elektroměru, který bude uveden v konečném vyúčtování zemřelého zákazníka (pokud nebude stav nahlášen, provozovatel distribuční soustavy ho stanoví odhadem).

 

2. Ukončení smlouvy zemřelého můžete provést dvěma způsoby:

  • převést na jiného zákazníka (tzv. přepis odběrného místa)

  • ukončit s demontáží měřidla

 

Převedení smlouvy na jiného zákazníka:

V případě, že nemovitost plánujete nadále obývat či nějak využívat, můžete smlouvu převést na své jméno či na jiného zákazníka.

Kromě kopie úmrtního listu budeme od nového zákazníka potřebovat podepsanou smlouvu a plnou moc (elektřina nebo plyn).Pokud plná moc neobsahuje prohlášení o vztahu nového zákazníka k nemovitosti, budeme ještě potřebovat doložení vztahu k dané nemovitosti jiným dokumentem (např. kopií nájemní smlouvy, kopií listu vlastnictví, čestným prohlášením vlastníka nemovitosti). Všechny uvedené dokumenty nám můžete zaslat také e-mailem nebo poštou na výše uvedené adresy.

O zpracování vaší žádosti vás budeme průběžně informovat. Stav vaší žádosti můžete sledovat také na našem zákaznickém portále Moje MND.

 

Ukončení smlouvy:

Pokud nemovitost neplánujete nadále využívat, doporučujeme smlouvu ukončit, a to na základě výpovědi při zániku vlastnického nebo užívacího práva k odběrnému místu. O ukončení smlouvy z důvodu úmrtí může požádat osoba, která prokáže úmrtí zákazníka doložením kopie úmrtního listu

Termín výjezdu technika kvůli demontáži měřidla vám sdělí provozovatel distribuční soustavy (PDS), případně vám ho následně oznámíme i my. PDS zároveň určí konečný stav měřidla, na jehož základě vám zpravidla do 30 dnů vystavíme konečnou fakturu.

 

3. Přeplatek a jeho výplata:

V případě, že měl zemřelý na smlouvě přeplatek, vrátíme jej na základě usnesení o dědictví určenému dědici.


Mohlo by vás zajímat

S online portálem Moje MND je správa energií rychlá a jednoduchá - MND

Nové zákaznické centrum MND je na Evropské ulici. - MND

Pomohl vám tento článek?

Napište nám prosím, pokud vám nějaká informace v článku chybí. Na základě vašeho podnětu můžeme pomoci dalším zákazníkům.

Svoje konkrétní dotazy k našim produktům a službám však prosím pište na mnd@mnd.cz nebo volejte 800 400 500. Vašemu požadavku se tak můžeme věnovat dříve.

Děkujeme za vaši odpověďNenašli jste odpověď?

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Volejte zdarma 800 400 500 nebo pište na adresu mnd@mnd.cz.