Menu

800 400 500

Moje MND

Ukončení smlouvy - výpověď zákazníka


Jak ukončit smlouvu u MND?

Smlouvu s námi je vždy potřeba ukončit písemnou formou – vyplněním formuláře výpověď zákazníka a poté odesláním na adresu

MND Energie a.s. (zákaznické centrum), Evropská 866/67, 160 00  Praha 6 – Vokovice

nebo na e-mail mnd@mnd.cz.

Všechny naše smlouvy na dodávky plynu i elektřiny jsou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tzn., pokud od vás výpověď dostaneme 10. 1., výpovědní doba začne běžet 1. 2. a poběží 3 měsíce, tedy do 30. 4.

Odběr plynu i odběr elektřiny u MND končí uplynutím výpovědní doby. Pokud máte sjednaný některý z našich dodatkových balíčků (ceníků s pevnou cenou) nebo ceník s prémií za věrnost, je zapotřebí smlouvu vypovědět tak, aby k ukončení odběru nedošlo před koncem platnosti dodatkového balíčku či věrnostního období. V opačném případě jsme totiž oprávněni vám naúčtovat poplatek za nedodržení podmínek pevné ceny nebo slevu poskytnutou vůči základnímu ceníku. (Přesné podmínky pevné ceny či slevy za věrnost najdete vždy ve svém ceníku.)

V oprávněných případech máte možnost smlouvu vypovědět či od ní odstoupit v kratší době. Jedná se o tyto případy:

  • Výpověď z důvodu zániku vlastnického nebo užívacího práva k odběrnému místu (např. z důvodu stěhování, ukončení podnikatelské činnosti či demontáže měřidla na vaši žádost)

Pro řádné doručení této výpovědi (viz formulář výše) je třeba doložit také dokumenty prokazující trvalé opuštění odběrného místa (smlouvu o prodeji, darovací smlouvu, výpis z katastru nemovitostí s vyznačeným převodem vlastnictví na někoho jiného, dohodu o ukončení nájmu, dokumenty potvrzující ukončení činnosti – např. zrušení ŽL apod.). V případě, že chcete zároveň demontovat měřidlo, stačí to na výpovědi uvést. 

Po přijetí výpovědi smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu nebo elektřiny ukončíme do 15 dnů měsíce následujícího po jejím doručení. O termínu ukončení vás budeme písemně informovat a následně vám zpracujeme konečnou vyúčtovací fakturu.

  • Výpověď pro nesouhlas se zvýšením ceny či změnou smluvních podmínek

V případě, že si přejete smlouvu ukončit, protože nesouhlasíte se zvýšením ceny nebo změnou podmínek, máte právo smlouvu bez postihu vypovědět, a to do 10 dní přede dnem účinnosti změny za předpokladu, že jste spotřebitel nebo maloodběratel (tedy OSVČ se spotřebou do 630 MWh ročně, resp. odebírající ze sítě NN).

Právo na  výpověď vám však nevzniká při zvýšení regulované složky ceny, příslušných daní a  poplatků, nebo v  případě změny podmínek z  důvodu zajištění souladu s  obecně závazným právním předpisem.

  • Výpověď do 15. dne od zahájení dodávky

Smlouvu máte možnost také vypovědět do 15. dne od zahájení dodávky, jste-li spotřebitel a s novým dodavatelem byla smlouva podepsána distančně. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

  • Odstoupení od smlouvy

Nárok na odstoupení od smlouvy máte do 14 dnů po jejím uzavření, pokud jste spotřebitel a zároveň jste smlouvu podepsali online na webu nebo jste smlouvu sjednali po telefonu nebo mimo provozovnu dodavatele (např. u finančního poradce).

Formuláře pro výpověď či odstoupení od smlouvy pro dodávku zemního plynu nebo elektřiny naleznete v sekci Dokumenty a ceníky ke stažení (plyn nebo elektřina).


Mohlo by vás zajímat

Nové zákaznické centrum MND je na Evropské ulici. - MND

S online portálem Moje MND je správa energií rychlá a jednoduchá - MND

MND upravují obchodní podmínky - MND

 

Pomohl vám tento článek?

Napište nám prosím, pokud vám nějaká informace v článku chybí. Na základě vašeho podnětu můžeme pomoci dalším zákazníkům.

Svoje konkrétní dotazy k našim produktům a službám však prosím pište na mnd@mnd.cz nebo volejte 800 400 500. Vašemu požadavku se tak můžeme věnovat dříve.

Děkujeme za vaši odpověďNenašli jste odpověď?

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Volejte zdarma 800 400 500 nebo pište na adresu mnd@mnd.cz.