Menu

800 400 500

Moje MND

Hlášení poruch / Distributor

Provozovatel distribuční soustavy (PDS) neboli distributor

Je zodpovědný za plánování odečtových tras a termínů včetně realizace periodických odečtů spotřeby měřidla (elektroměr, plynoměr). Tyto údaje zasílá PDS Operátorovi trhu energií (OTE), který podklady pro vyúčtování naměřené spotřeby zasílá společnosti MND. Dále je zodpovědný za výstavbu a údržbu distribuční soustavy elektrické sítě či zemního plynu.

V neposlední řadě je distributor zodpovědný za příjem a opravu nahlášených poruch na distribuční soustavě (např. spadlé vedení, přeseknutý kabel před měřidlem). Kontakty na jednotlivé distributory naleznete níže.

 

Hlášení poruch

V případě úniku plynu, výpadku dodávek elektrické energie nebo poruchy spínání HDO kontaktujte poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy, který je dle energetické legislativy zodpovědný za funkčnost měřidla na vašem distribučním území.

 

Elektrická energie

Před nahlášením poruchy prosím zkontrolujte hlavní jistič a případně i podružné jističe. Dále doporučujeme zkontrolovat, zda se elektroměr protáčí, i když vypnete bytové jističe, zda se protáčí pouze při VT nebo NT (u dvoutarifních sazeb), případně zda není oproti obvyklému provozu elektroměr hlučnější.

 

Kontakt na jednotlivé distribuce:
 • PREdistribuce, a. s.

  • Linka pro hlášení poruch: 800 823 823

  • Zákaznická linka: 800 550 055

  • Webové stránky: www.predistribuce.cz

 • ČEZ Distribuce, a. s.:

  • Zákaznická linka i linka pro hlášení poruch: 800 850 860

  • Webové stránky: www.cezdistribuce.cz

 • EG.D, a. s.

  • Zákaznická linka i linka pro hlášení poruch: 800 225 577

  • Webové stránky: www.egd.cz

 

Na uvedených číslech jednotlivých provozovatelů distribuční soustavy lze nahlásit:
 • poruchu v dodávce elektřiny,

 • poruchu elektroměru a přístroje HDO,

 • havarijní situaci v cizím zařízení s rizikem ohrožení.

 

Pro urychlení obsloužení si prosím připravte následující informace:
 • jméno a příjmení ohlašovatele,

 • jméno a příjmení zákazníka,

 • adresu nebo podrobný popis místa, kde došlo k poruše (obec, ulice, číslo popisné),

 • specifikaci poruchy nebo toho, co vám nefunguje,

 • telefonní kontakt.

 

Plyn

Před nahlášením poruchy prosím zkontrolujte, zda není uzavřen hlavní uzávěr plynu (HUP).

 • Poruchová linka pro všechny dodavatele plynu 1239

 

Na uvedeném čísle 1239 lze hlásit následující závady:

 • poruchu dodávky zemního plynu do místa spotřeby,

 • veškeré úniky zemního plynu,

 • ohlášení závady a poruchy plynárenského zařízení (plynovod, přípojky, regulační stanice plynu, stanice katodové ochrany),

 • závadu na měřicím zařízení (plynoměru).

 

Pro urychlení obsloužení si prosím připravte následující informace:

 • jméno a příjmení, adresu a tel. spojení volajícího,

 • co nejpřesnější popis místa výskytu poruchy,

 • druh poruchy (únik plynu, výpadek dodávky plynu, vadný plynoměr atp.).

 

Kontakt na jednotlivé distribuce:

 • GasNet, s. r. o.:

  • Webové stránky: www.gasnet.cz

  • Zákaznická linka: 555 901 010

 • Pražská plynárenská Distribuce, a. s.:

 • EG.D, a. s.:

  • Webové stránky: www.egd.cz

  • Zákaznická linka: 800 225 577

Pomohl vám tento článek?

Napište nám prosím, pokud vám nějaká informace v článku chybí. Na základě vašeho podnětu můžeme pomoci dalším zákazníkům.

Svoje konkrétní dotazy k našim produktům a službám však prosím pište na mnd@mnd.cz nebo volejte 800 400 500. Vašemu požadavku se tak můžeme věnovat dříve.

Děkujeme za vaši odpověďNenašli jste odpověď?

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Volejte zdarma 800 400 500 nebo pište na adresu mnd@mnd.cz.