Menu

800 400 500

Moje MND

Plynoměr a elektroměr

 


Přinášíme vám odpovědi na dotazy, které často vznášíte v souvislosti s měřidly plynu a elektřiny.

 

Nebude se odpojovat při změně dodavatele stávající plynoměr/elektroměr?

Měřidlo (plynoměr/elektroměr) je majetkem distributora. Při změně dodavatele k odmontování měřidla nedochází, jedná se čistě o administrativní záležitost.

 

Co mám dělat, když mám poruchu na plynoměru/elektroměru?

V případě poruchy plynoměru/elektroměru volejte pohotovostní linku příslušného provozovatele distribuční soustavy (PDS).

V případě poruchy na plynoměru volejte na telefonní číslo 1239.

Při poruše elektroměru je zapotřebí kontaktovat distributora v oblasti, kde se vaše odběrné místo nachází. Kontakty na jednotlivé distributory najdete níže:

  • ČEZ Distribuce 840 850 860

  • EG.D Distribuce 800 225 577

  • PREdistribuce 1236

  

Kdo provádí výměnu elektroměru a jeho zaplombování?

Výměnu elektroměrů nebo jeho zaplombování provádí vždy distributoři (ČEZ, EG.D, PRE), kteří jsou majiteli elektroměru.

 

Kdo se bude starat o plynoměr nebo elektroměr, když změním dodavatele?

Změna dodavatele je pouze administrativní záležitost. Distributor zůstává stejný a nemění se, a bude tak nadále odpovědný za odečty spotřeby a spravování plynoměru/elektroměru.

 

Je možné změnit časy spínání HDO?

Spínání časů pro VT a NT změnit nelze. Elektroměr, včetně zařízení HDO, je majetkem distribuce. Tyto časy se ani po změně dodavatele nezmění.

 

Jaké jsou časy spínání nízkého tarifu u elektřiny?

HDO je systém hromadného dálkového ovládání, prostřednictvím kterého jsou v průběhu dne u odběratelů dálkově přepínány nízký a vysoký tarif a současně ovládány některé spotřebiče. Cena elektřiny v době platnosti nízkého tarifu je pro zákazníka levnější. V době jeho platnosti se u zákazníka spínají zařízení sloužící k vytápění objektů nebo k ohřevu teplé vody.

Časy spínání nízkého tarifu jsou k dispozici na internetových stránkách příslušných provozovatelů distribučních soustav a dále se o nich zákazník může informovat na telefonických informačních linkách nebo v zákaznických centrech. Tyto časy mohou být ze strany distributora měněny. Jakákoliv změna však musí být zveřejněna minimálně s týdenním předstihem.

Časy spínání jednotlivých distributorů naleznete pod následujícími odkazy:

ČEZ Distribuce

EG.D Distribuce

PREdistribuce

 

Jak si mohu zažádat o mimořádné vyúčtování stavů?

Mění-li se majitel nebo podnájemníci na odběrném místě a chcete-li mít v pořádku převzetí měřidel a vyúčtování energií, můžete si zažádat si o mimořádné vyúčtování, ke kterému budete potřebovat také samoodečet vašeho měřidla.

 

Veškeré informace o mimořádném vyúčtování naleznete zde.

 


 

Plynoměr - příklad

 

 

Elektroměr - příklad

Pomohl vám tento článek?

Napište nám prosím, pokud vám nějaká informace v článku chybí. Na základě vašeho podnětu můžeme pomoci dalším zákazníkům.

Svoje konkrétní dotazy k našim produktům a službám však prosím pište na mnd@mnd.cz nebo volejte 800 400 500. Vašemu požadavku se tak můžeme věnovat dříve.

Děkujeme za vaši odpověďNenašli jste odpověď?

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Volejte zdarma 800 400 500 nebo pište na adresu mnd@mnd.cz.