MND.cz
Hlavní stránka>Novinky>S plynovými kotli se počítá

S plynovými kotli se počítá

2. DUBNA 2024

Český plynárenský svaz (ČPS) vydal tiskovou zprávu, v níž potvrzuje, že s plynovými kotli se počítá i po roce 2040. Uvádí tak na pravou míru mylné informace z médií, že EU využívání plynových kotlů po roce 2040 zakázala. Není to pravda. Plynové kotle bude možné pro vytápění dál používat, a to jak v nových, tak starších budovách.

Europoslanci odhlasovali směrnici o energetické náročnosti budov, která má za cíl snižovat jejich emise a energetickou spotřebu. Vzápětí se ve veřejném prostoru objevila mylná informace, že tím EU zakázala využívání plynových kotlů po roce 2040. Josef Kotrba, ředitel Českého plynárenského svazu, upozornil, že se jedná o nepravdivou informaci a žádný zákaz plynových kotlů se na rok 2040 nechystá.

S topením na plyn se počítá i po roce 2040

„Zákaz používání fosilních paliv ve vytápění budov nejpozději od roku 2040 byl ve finální verzi směrnice ze strany členských států odmítnut a v textu schválené směrnice takový zákaz není uveden,“ uvádí Josef Kotrba, ředitel Českého plynárenského svazu.

V příloze směrnice je pak ustanovení, které má sloužit jako vodítko při přípravě a aktualizaci vnitrostátních plánů renovace budov. Takové plány by měly členské státy teprve přijmout a realizovat. Rok 2040 se v této příloze objevuje pouze jako orientační datum pro cílení opatření na náhradu fosilního plynu ve vytápění. Toto datum odpovídá i plánům plynárenských společností na přechod k nízkoemisním plynům jako biometan a vodík.

„Přesná podoba realizace těchto opatření bude vždy záležet na konkrétních podmínkách jednotlivých členských států. V podmínkách České republiky se bez plynu neobejdeme. Nutný výkon pro vytápění v Česku představuje ročně 25 GW. Bez stabilního zdroje ve formě plynu, který se dá dobře skladovat a je k dispozici po celý rok, to zkrátka u nás nepůjde,” doplňuje Josef Kotrba.

Zemní plyn je stále ve hře

Aktualizovaná definice budov s nulovými emisemi umožňuje využívat pro vytápění i bezemisní plyny, kterými jsou například biometan a vodík. Energie ve formě plynu zůstane dál nedílnou součástí energetického mixu nejen České republiky.

Směrnice navíc v ustanoveních o zdrojích primární energie pro budovy s nulovými emisemi připouští, že „pokud není technicky či ekonomicky proveditelné splnit požadavky stanovené v tomto odstavci, může být celková roční spotřeba primární energie pokryta i jinou energií ze sítě, která splňuje kritéria stanovená na vnitrostátní úrovni“.

„Toto ustanovení tak připouští dokonce i využití zemního plynu jak pro nové, tak hlavně rekonstruované budovy i po roce 2040. Naším cílem je ovšem zajistit tuto energii ve formě obnovitelných plynů,“ zdůrazňuje Josef Kotrba.

Podpora kotlů na obnovitelná paliva

S ohledem na směrnicí schválené ukončení dotací na kotle na fosilní paliva od roku 2025 je proto důležité začít s intenzivnější podporou kotlů na obnovitelné plyny, které se mohou stát důležitou součástí podpory dekarbonizace vytápění.

„Toto opatření zmínilo při projednávání směrnice v Radě EU například Německo, které plánuje podporu kotlů připravených na vodík i po roce 2025. Na potřebu realizovat podobná opatření i v České republice apelujeme i my, uzavírá ředitel ČPS Josef Kotrba.

Neplatí ani zákaz kotlů v roce 2029

Podobné dezinterpretace panují i okolo Evropské komise ohledně zvýšení energetické účinnosti zařízení pro vytápění. Kromě toho, že jde o návrh, který se stále diskutuje, ani tento plán nevylučuje do budoucna používání plynových kotlů.

Zákaz, který ale začne skutečně platit už v letošním roce, se týká kotlů 1. a 2. emisní třídy na tuhá paliva. Právě přechod na spolehlivý a bezpečný plynový kotel je pro domácnosti, které za tyto staré kotle hledají náhradu, finančně i technicky dobře dostupným řešením. Distributoři plynu jsou připraveni tyto nové odběratele ke svým sítím připojovat.


Mohlo by vás zajímat:


Member of KKCG Group | Copyright © 2024, MND Energie a.s.

KKCG