Menu

800 400 500

Moje MND

Přepis energií v případě úmrtí zákazníka

Jak postupovat při přepisu smlouvy v případě úmrtí?

 

Připravili jsme pro vás přehled, jak postupovat v případě úmrtí zákazníka, na jehož jméno je napsána smlouva na odběr energie.

  1. Nejprve vás požádáme o nahlášení úmrtí jedním z následujících způsobů:
  • telefonicky na naši bezplatnou infolinku 800 400 500

  • e-mailem na mnd@mnd.cz

  • poštou na adresu MND a.s., P. O. BOX č. 13, Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice

  • datovou schránkou na adresu cnxfiht

 

Pro vyřízení od vás budeme potřebovat kopii úmrtního listu, kterou nám můžete (i dodatečně) zaslat e-mailem nebo poštou.

Doporučujeme také rovnou nahlásit stav měřidla, který bude uveden v konečném vyúčtování zemřelého zákazníka (pokud nebude stav nahlášen, provozovatel distribuční soustavy ho stanoví odhadem).

 

  1. Ukončení smlouvy zemřelého můžete provést dvěma způsoby:
  • převést na jiného zákazníka (tzv. přepis odběrného místa)

  • ukončit s demontáží měřidla

 

Převedení smlouvy na jiného zákazníka:

V případě, že nemovitost plánujete nadále obývat či nějak využívat, můžete smlouvu převést na své jméno či na jiného zákazníka.

Kromě kopie úmrtního listu budeme od nového zákazníka potřebovat podepsanou smlouvu a plnou moc (elektřina nebo plyn). Převod lze zařídit zcela online zde. Pokud plná moc neobsahuje prohlášení o vztahu nového zákazníka k nemovitosti, budeme ještě potřebovat doložení vztahu k dané nemovitosti jiným dokumentem (např. kopií nájemní smlouvy, kopií listu vlastnictví, čestným prohlášením vlastníka nemovitosti). Všechny uvedené dokumenty nám můžete zaslat také e-mailem nebo poštou na výše uvedené adresy.
 

Ukončení smlouvy s demontáží měřidla:

Pokud nemovitost neplánujete nadále využívat, doporučujeme smlouvu ukončit. O ukončení smlouvy z důvodu úmrtí může požádat osoba, která prokáže úmrtí zákazníka doložením kopie úmrtního listu. S ukončením smlouvy nemusíte čekat na výsledky dědického řízení, a jeho vyřízení proto není potřeba odkládat. Demontáž měřidla provede provozovatel distribuční soustavy, který určí i konečný stav měřidla.

Pokud již evidujeme úmrtní list a nepodáte žádost o převedení smlouvy na jiného zákazníka, není třeba již dále nic dokládat a smluvní vztah se zemřelým za vás neprodleně sami ukončíme. Zároveň dojde k demontáži měřidla.

 

V obou případech vás o zpracovávání vaší žádosti budeme průběžně informovat.

 

  1. Přeplatek a jeho výplata:

V případě, že měl zemřelý na smlouvě přeplatek, vrátíme tento přeplatek určenému dědici. K tomu je potřeba doložit čestné prohlášení dědice včetně čísla bankovního účtu. Pokud je dědiců více, čestné prohlášení musí být podepsáno všemi dědici a určit, kterému dědici bude přeplatek vyplacen.

V případě, že je přeplatek vyšší než 5 000 Kč, musí o jeho vrácení rozhodnout soud v usnesení o dědickém řízení, kde bude výše přeplatku explicitně projednána.

 

Pomohl vám tento článek?

Napište nám prosím, pokud vám nějaká informace v článku chybí. Na základě vašeho podnětu můžeme pomoci dalším zákazníkům.

Svoje konkrétní dotazy k našim produktům a službám však prosím pište na mnd@mnd.cz nebo volejte 800 400 500. Vašemu požadavku se tak můžeme věnovat dříve.

Děkujeme za vaši odpověďNenašli jste odpověď?

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Volejte zdarma 800 400 500 nebo pište na adresu mnd@mnd.cz.