Menu

800 400 500

Moje MND

Ukončení smlouvy

Jak ukončit smlouvu u MND?

Pro ukončení smlouvy výpovědí nebo z důvodu stěhování či demontáže měřidla na vaši žádost je potřeba vyplnit formulář Výpověď zákazníka. Vyplněný a podepsaný formulář zašlete na adresu: MND a.s., Obchodní úsek, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín nebo na e-mail mnd@mnd.cz

Všechny naše smlouvy jsou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. Např. pokud od vás obdržíme výpověď 10. 1., výpovědní lhůta začíná běžet od 1. 2. a běží po dobu 3 měsíců, tedy do 30. 4.

Po přijetí formuláře smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu/elektřiny v uvedeném termínu ukončíme a následně zpracujeme konečnou vyúčtovací fakturu. O termínu ukončení vás budeme informovat písemně.

V případě stěhování se snažíme maximálně vyjít vstříc a smlouvu zpravidla ukončujeme dohodou do 35 kalendářních dní od obdržení výpovědi, a to za předpokladu, že nám souběžně doručíte také dokumenty prokazující trvalé opuštění odběrného místa (předávací protokol, smlouvu o prodeji, darovací smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, kde je vidět převod vlastnictví z vás na někoho jiného, dohodu o ukončení nájmu apod.). V případě nedoručení dokumentů se řídíme standardní výpovědní lhůtou.

V případě demontáže měřidla na vaši žádost dojde k ukončení dle požadovaného data (nejdříve 5 pracovních dní od přijetí) nebo do 35 kalendářních dní od přijetí výpovědi.

Pomohl vám tento článek?

Napište nám prosím, pokud vám nějaká informace v článku chybí. Na základě vašeho podnětu můžeme pomoci dalším zákazníkům.

Svoje konkrétní dotazy k našim produktům a službám však prosím pište na mnd@mnd.cz nebo volejte 800 400 500. Vašemu požadavku se tak můžeme věnovat dříve.

Děkujeme za vaši odpověďNenašli jste odpověď?

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Volejte zdarma 800 400 500 nebo pište na adresu mnd@mnd.cz.