Menu

800 400 500

Moje MND

S MND převedete energie online

Jednoduše a z pohodlí domova

Pomůžeme vám s vyplněním dokumentů, i s jejich podpisem

Celý proces probíhá ve vašem počítači nebo telefonu. Žádné papíry ani chození na pobočky

 Elektřina

Přejít k MND

Vyřešíme za vás

 • Změnu dodavatele energií
 • Přepis energií při stěhování
 • Znovupřipojení nemovitosti
 • Připojení novostavby k elektřině a plynu
 • Převod energií při úmrtí vlastníka nemovitosti
 • Pronájem nemovitosti
 • Energie při koupi nemovitosti
 • Přepis elektřiny a plynu

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností MND a.s.

V případě, že jste společnosti MND a.s. udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jakoukoli formou komunikace, rádi bychom Vás tímto poskytli veškeré související informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem. Rozsah uděleného souhlasu vyplývá z Vašeho hovoru nebo jiné komunikace se společností MND a.s. Tyto informace se vztahují i na případy, kdy zákonnost zpracování vyplývá z jiného právního titulu než Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost MND a.s., se sídlem Úprkova 807/6, 695 01, Hodonín, IČ: 284 83 006 (dále jen „MND“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 7 níže nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 800 400 500 nebo na e-mailové adrese mnd@mnd.cz.

 2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

  O účelech zpracování jsme Vás informovali před udělením Vašeho souhlasu, jež představuje právní základ pro zpracování. Jedná se zejména o zpracování pro marketingové účely, přičemž MND je oprávněna:

  • kontaktovat Vás s výhodnými obchodními nabídkami, s nabídkou osobní schůzky, možností účastnit se soutěží a s jinými obchodními sděleními, a to dle Vašich preferencí telefonicky, e-mailem nebo SMS.
  • Pro účely zvyšování kvality služeb je MND oprávněna zpracovávat nahrávky hovoru s Vámi, a to nejdéle 30 dní od uskutečnění hovoru

  Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, dále zpracováváme pro další účely:

  • v případě, že máte zájem s námi uzavřít smlouvu, zpracováváme Vaše kontaktní údaje pro tento účel; právním základem takového zpracování je jednání o uzavření smlouvy;
  • jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje, jakož i nahrávky hovorů (pro více informací viz bod 6 níže); právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti);
  • pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu potřebujeme uchovávat výše uvedené osobní údaje i nahrávky telefonátu; právním základem takového zpracování je oprávněný zájem MND či třetí strany.
 3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

  Vaše osobní údaje bude společnost MND zpracovávat manuálně anebo elektronicky, přičemž MND je může předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o provozovatele call center.

 4. Doba uložení osobních údajů

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu neurčitou (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje po dobu deseti let.

 5. Práva subjektu údajů

  V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu MND, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

  Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti MND jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

 6. Nahrávky hovorů a související právní důvody pro toto zpracování

  Na závěr si Vás dovolujeme informovat, že je společnost MND oprávněna uchovávat obsah komunikace s Vámi, zejména nahrávky hovoru, a to za účelem prokázání uděleného souhlasu (pro případný budoucí spor či kontrolu ze strany ÚOOÚ). Zákonnost tohoto zpracování vyplývá ze zákona, neboť se jedná o oprávněný zájem správce či třetí strany.

Přechod k nám je jednoduchý v 5 krocích

 1. 1.   Vypracování kalkulace – zdarma a nezávazně

  Nezávaznou kalkulaci můžete jednoduše získat zde nebo na bezplatné zákaznické lince 800 400 500.

 2. 2.   Vytvoření nezávazného návrhu smlouvy

  Vezměte si k ruce svoji stávající smlouvu nebo poslední fakturu za energie a využijte jednu z následujících možností:

 3. 3.   Obdržení smluv k podpisu

  Smluvní dokumenty můžete jednoduše podepsat online v pohodlí vašeho domova, nebo vám je pošleme zdarma emailem, poštou či kurýrem.

  V případě změny dodavatele od vás budeme potřebovat vrátit podepsanou Smlouvu a Plnou moc, na základě kterých vyřídíme veškeré papírování za vás tj.:

  • Podáme výpověď u vašeho stávajícího dodavatele – pokud stávající dodavatel výpověď schválí, informujeme vás o tom SMS zprávou. Pokud by nám z nějakého důvodu výpověď zamítl, tak vás budeme kontaktovat telefonicky a společně doplníme potřebné informace. Nejčastěji se jedná o správné datum konce platnosti smlouvy.
  • Komunikujeme s distributorem - pokud jste koupili nemovitost či postavili nový dům a nemáte plynoměr/elektroměr či měřidlo není na vaše jméno, i s tím vám dokážeme pomoci a u distributora vše zajistit.

  Pokud u vás probíhá přepis měřidla, znovupřipojení či připojení nového odběrného místa, k úspěšnému vyřízení vašeho odběru od MND je zapotřebí více dokumentů, o kterých vás budeme informovat.

 4. 4.   Čekání na zahájení odběru od MND

  O celém přechodu k nám vás průběžně informuje prostřednictvím SMS zpráv.

  Svůj přechod zároveň můžete sledovat v rámci zákaznického portálu Moje MND, do kterého získáte při sjednání smlouvy přístup.

 5. 5.   Zahájení odběru

  Před zahájením odběru Vás obvykle 1 – 5 dní předem požádáme o nahlášení stavu plynoměru či elektroměru prostřednictvím SMS zprávy.

  Poštou od nás dostanete dopis s rozpisem zálohových plateb pro následujících 12 měsíců.