Menu

800 400 500

Moje MND

Složení ceny plynu a elektřiny


Zajímá vás, z jakých položek se skládá cena energií u MND?

 1. Plyn

Cena plynu se skládá z následujících částí:

Obchodní část ceny za plyn, která je obsažena v ceníku MND, tvoří v současnosti více než 70 % z celkové částky za plyn a má tyto části:

 

 • jednotkovou cenu za komoditu v Kč/MWh,

 • stálou měsíční platbu v Kč/měsíc.

Regulovaná část ceny za plyn, kterou v MND nemůžeme nijak ovlivnit a pro každý rok je stanovena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) v cenovém rozhodnutí, tvoří cca 27 % z celkové částky za plyn a má tyto části:

 • jednotkovou cenu za distribuci komodity v Kč/MWh,

 • stálou měsíční platbu za přistavenou kapacitu v Kč/měsíc (u odběrů nad 63 MWh/rok jde o kapacitní platbu v Kč/tis. m3, kterou v našich cenících pro přehlednost přepočítáváme na Kč/MWh),

 • cenu za službu operátora trhu a poplatek na činnost ERÚ v Kč/MWh,

 • daň z plynu – netýká se domácností, protože jsou od této daně ze zákona osvobozeny.

Aktuální výši regulovaných složek ceny plynu naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu nebo také na 2. straně našich aktuálních ceníků, dostupných v sekci Dokumenty a ceníky ke stažení.

K obchodním i regulovaným cenám se připočítává 21 % daň z přidané hodnoty. Celkovou výši ceny včetně DPH najdete v našem ceníku. 

Pokud  k MND přecházíte od jiného dodavatele, cena plynu se pro vás přestupem mění pouze v části obchodní (neboť regulované ceny platíte u všech obchodníků stejné).  

 1. Elektřina

Cena elektřiny vychází z distribuční sazby, kterou v současné době máte vyjednanou s provozovatelem distribuční soustavy (distributorem).

Dle distribuční sazby může docházet pouze k odběru elektřiny ve vysokém tarifu (VT) nebo i nízkém tarifu (NT).

Obchodní část ceny za elektřinu, která je obsažena v ceníku MND, tvoří v současnosti více než 50 % z celkové částky za elektřinu a má tyto části:

 

 • jednotkovou cenu vysokého tarifu (VT) za komoditu v Kč/MWh,

 • jednotkovou cenu nízkého tarifu (NT) za komoditu v Kč/MWh,

 • stálou měsíční platbu v Kč/měsíc.

Regulovaná část ceny za elektřinu, kterou v MND nemůžeme nijak ovlivnit a pro každý rok je stanovena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) v cenovém rozhodnutí, tvoří cca 53 % z celkové částky za elektřinu a má tyto části:

 • jednotkovou cenu za distribuci komodity ve vysokém tarifu (VT) v Kč/MWh,

 • jednotkovou cenu za distribuci komodity v nízkém tarifu (NT) v Kč/MWh,

 • měsíční platbu za rezervovaný příkon (jistič),

 • cenu za systémové služby v Kč/MWh,

 • cenu na podporu výkupu elektřiny z podporovaných zdrojů v Kč/A/měsíc - maximálně však ve výši 495 Kč/MWh,

 • cenu za zúčtování odchylek OTE, za administraci podporovaných zdrojů a poplatek za činnost ERÚ v Kč/měsíc,

 • daň z elektřiny v Kč/MWh.

Aktuální výši regulovaných složek ceny elektřiny naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu nebo také na 2. straně našich aktuálních ceníků, dostupných v sekci  Dokumenty a ceníky ke stažení.

K obchodním i regulovaným cenám se připočítává 21 % daň z přidané hodnoty. Celkovou výši ceny včetně DPH najdete v příloze našeho ceníku

Pokud k MND přecházíte od jiného dodavatele, cena elektřiny se pro vás přestupem k MND mění pouze v části obchodní (neboť regulované ceny platíte u všech obchodníků stejné).  

Jak vysoká je daň z elektřiny?

Daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč/MWh je uplatňována na veškerou vyrobenou elektřinu s výjimkou elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie.

Na straně spotřeby je od daně osvobozena elektřina používaná v některých energeticky náročných odvětvích (např. elektrolytické nebo metalurgické procesy, trakční doprava, spotřeba elektřiny pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a další).

Daň z elektřiny je obdobně jako daň z přidané hodnoty hrazena za finální produkt, tj. konečnými odběrateli.

 

 


Články s podobnou tématikou

Pomohl vám tento článek?

Napište nám prosím, pokud vám nějaká informace v článku chybí. Na základě vašeho podnětu můžeme pomoci dalším zákazníkům.

Svoje konkrétní dotazy k našim produktům a službám však prosím pište na mnd@mnd.cz nebo volejte 800 400 500. Vašemu požadavku se tak můžeme věnovat dříve.

Děkujeme za vaši odpověď



Nenašli jste odpověď?

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Volejte zdarma 800 400 500 nebo pište na adresu mnd@mnd.cz.