Menu

800 400 500

Moje MND

Přepis energií při pořízení/prodeji nemovitosti

Nastěhovali jste se do bytu nebo domu a potřebujete převést energie z původního majitele či nájemníka na sebe? V tomto případě se jedná o přepis smlouvy. Žádost o přepis můžete zadat třemi způsoby:

Na základě žádosti vám zašleme veškeré dokumenty s pokyny k jejich vyplnění či podpisu. Počítejte s tím, že bude nutné doložit předávací protokol a doklad o vztahu k nemovitosti a v případě úmrtí původního odběratele i úmrtní list.

Pokud jsou původním i novým dodavatelem energií MND, přepis smlouvy zpracujeme zpravidla do 14 dní od doručení kompletních dokumentů.

V případě, že jste si jako nového dodavatele energií vybrali MND a původní dodavatel energií je jiný, bude po doručení kompletních dokumentů do MND vaše odběrné místo převedeno na základě výpovědi původnímu dodavateli kvůli zániku vlastnického nebo užívacího práva. Výpověď podáme my a původní dodavatel má na její zpracování ze zákona určenou dobu 15 dní, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení. 

Pomohl vám tento článek?

Napište nám prosím, pokud vám nějaká informace v článku chybí. Na základě vašeho podnětu můžeme pomoci dalším zákazníkům.

Svoje konkrétní dotazy k našim produktům a službám však prosím pište na mnd@mnd.cz nebo volejte 800 400 500. Vašemu požadavku se tak můžeme věnovat dříve.

Děkujeme za vaši odpověďNenašli jste odpověď?

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Volejte zdarma 800 400 500 nebo pište na adresu mnd@mnd.cz.